Marin sektor – fiskeri og havbruk

Fiskeri- og hav­bruks­retten favner over et vidt spekter av retts­områder. Bårdlund, Kvamme & Co Advo­kat­firma har kunn­skap og erfar­ing innen­for alle virk­somhets­områder i marin sektor. Dette omfatter også slikt som sjø­rett, sjø­forsik­ring, mann­skaps­rett og sjø­tran­sport.