Roar Bårdlund

Roar Bårdlund

Partner, advokat MNA
Fast bostyrer ved Nord-Troms og Senja tingrett.
  • +47 951 06 440

  • rb@bkco.no

Etter mange år i virksomhet innenfor sosialt arbeid, skoleverk, HVPU og psykiatri, fullførte jeg min juridiske embetseksamen ved Universitetet i Tromsø i 1995.

Under studiet arbeidet jeg som vitenskapelig assistent for en doktorgradsstipendiat og med eget studentstipend arbeidet jeg med oppgaver innenfor seminarledelse, kollokvieledelse og eksamenssensur overfor yngre studenter.

Jeg har hele tiden dedikert min karriere til å mestre et bredt spekter av livs- og rettsområder og mine hovedarbeidsområder inkluderer insolvens og konkurs, arverett og dødsboskifte, tvisteløsning og prosedyre, samt skilsmissesaker og samboeroppgjør. I tillegg arbeider jeg med saker innenfor fiskeri og havbruk, kontrakter og forhandlinger, selskapsrett, fast eiendom og psykisk helsevern.

Min juridiske yrkeskarriere startet i Tromsø kommune som konsulent hos kommuneadvokaten i Tromsø og senere som kommunens overformynder. Denne tidlige fasen av karrieren ga meg en solid plattform for min framtidige juridiske praksis. Jeg tiltrådte som advokatfullmektig og senere advokat for dyktige advokat Hans Henrik Linnet i Tromsø i 1996, og i 1998 åpnet jeg min egen advokatpraksis.

Som advokat ønsker jeg å tilby mine klienter personlig og effektiv service. Med en dyp forståelse for kompleksiteten i juridiske problemstillinger og en lidenskap for rettferdighet, håper jeg å være ditt førstevalg for juridisk rådgivning og representasjon i vår nordlige landsdel.

Jeg er i dag fast bostyrer ved Nord-Troms og Senja tingrett i både dødsbo og konkursbo.