Fast eiendom

Fast eiendom er et av våre prioriterte arbeids­områder. Våre advokater be­sitter god kompe­tanse innen­for et bredt spekter av eiendoms­relaterte problem­still­inger. Bårdlund, Kvamme & Co Advo­kat­firma kan tilby juridisk bistand til eiendoms­utviklere, entre­pren­ører, bygg­herrer, forr­etnings­førere, bygg­forvaltere og private eiendoms­besittere.

Våre tjenester omfatter blant annet:

  • Eiendomsutvikling, plan- og bygge­saks­behandling
  • Budgivning, kjøp, salg, oppgjør og ting­lysing
  • Leie­kontrakter og feste­avtaler
  • Bruks- og forkjøps­rettigheter
  • Sameier, eierseksjons­boliger og bo­retts­lag
  • Tviste­løsning og prosedyre