Arbeidsrett

Bårdlund, Kvamme & Co Advokatfirma representerer både arbeids­givere og arbeids­takere i spørsmål som oppstår i arbeids­forhold; både ved inngåelse av arbeids­avtaler, i løpende kontrakts­forhold og ved avslutning av ansettelses­forhold. Vi yter også bistand ved etablering, re­organisering og nedleggelse av bedrifter.

Våre tjenester omfatter blant annet:

  • Ansettelsesavtaler og stillings­instrukser
  • Opphør av ansettelsesforhold
  • Omstilling og nedbemanning
  • Forhandling med arbeidstaker/­arbeidsgiver
  • Tvisteløsning og voldgift