Nyhetsarkiv

Seier også i lagmannsretten for vår advokat Ole-Martin Jensen

Nye lover i 2021

Nye lover fra 1. januar 2020

Nye lover fra 1. januar 2019

Nye lover fra 1. januar 2018

Nye lover fra 1. januar 2017

Høyesterett: Beregning av prisavslag ved mangler i leilighet når sameiet har bygningsskadeforsikring

Ny justitiarius utnevnt

Ny advokatlov: Advokatforeningens høringsuttalelse

Advokat Bårdlund oppnevnt i lovutvalget for Familierett, arv og skifte