Kjøp og salg av virksomheter

Bårdlund Advokatfirma har lang erfaring med ulike mod­eller for kjøp og salg av virk­som­heter og omorgani­seringer og har del­tatt i trans­ak­sjoner innenfor de fleste virk­som­hets­områder i lands­delen. Bistand ytes på alle trinn av prosessen, fra frem­for­hand­ling av avtale til gjennom­føring og opp­gjør av tran­sak­sjonen.