Nye lover fra 1. januar 2020

  1. januar 2020 trer syv nye lover helt eller delvis i kraft. I tillegg trer mer enn 40 endringslover i kraft. Les mer om lovendringeneher >
Stortingsbygningen_IMG_8857_(crop)