Nye lover fra 1. januar 2019

1. januar 2019 trer tre nye lover i kraft. I tillegg trer 44 endringslover i kraft. Les mer om lovendringene her >

Stortingsbygningen_IMG_8857_(crop)

Ikrafttredelsene som gjelder nye lover:

Lov om bankenes sikringsfond >
Sikkerhetsloven >
Fagskoleloven >