Nye lover fra 1. januar 2018

1. januar 2018 trer syv nye lover i kraft, herunder likestillings- og diskrimineringsloven, klimaloven, eierseksjonsloven og lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy. I tillegg trer 33 endringslover i kraft. Les mer om lovendringene her >

Stortingsbygningen_IMG_8857_(crop)