Nye lover fra 1. januar 2017

1. januar 2017 trer seks nye lover i kraft, herunder naturskadeerstatningsloven, kassasystemlova, skatteforvaltningsloven og anskaffelsesloven. I tillegg trer 42 endringslover i kraft. Les mer om lovendringene her >

Stortingsbygningen_IMG_8857_(crop)