Nye lover fra 1. januar 2016

1. januar 2016 trer 58 lover og endringslover i kraft. Blant de nye lovene er finansforetakslov, lov om referanserenter, postlov, karantenelov (for politikere), obduksjonslov, transplantasjonslov og jordskiftelov. Les mer om lovendringene her

Stortingsbygningen_IMG_8857_(crop)