Ny justitiarius utnevnt

Høyesterettsdommer Toril Marie Øie er utnevnt som ny justitiarius i Høyesterett med virkning fra 1. mars 2016.

Øie etterfølger Tore Schei, som går av for aldersgrensen 29. februar 2016.

Les Justisdepartementets pressemelding her >

hoyesterett-i-storkammer-om-tomtefesteavgift-9.-10.3.15-099