Ny advokatlov: Advokatforeningens høringsuttalelse

Forslaget til advokatlov vil være av sentral og grunnleggende betydning for landets advokater og for Advokatforeningen. Advokatforeningens høringsuttalelse er basert på en omfattende behandling i Advokatforeningen.

Advokatlovutvalgets utredning ble forelagt foreningens kretser og de av foreningens lovutvalg og faggrupper som vil bli berørt av forslagene i utredningen.

Linnet & Co Advokatfirma bidro med flere innspill til høringsutkastet. Les Advokatforeningens høringsuttalelse her >

NOU2015_3_forside