Høyesterett: Beregning av prisavslag ved mangler i leilighet når sameiet har bygningsskadeforsikring

Høyesterett avsa 28. april 2016 enstemmig dom (HR-2016-901-A) om beregning av prisavslag etter kjøp av fuktskadet leilighet i et eierseksjonssameie, når selger hadde tegnet eierskifteforsikring og sameiet hadde en bygningsskadeforsikring som delvis erstattet utbedringskostnadene.

Dommen avklarer blant annet at ytelser fra sameiets bygningsskadeforsikring skal likestilles med ytelser fra selgers eget forsikringsselskap. Les hele avgjørelsen her >