Endringer i byggereglene fra nyttår

Fra 1. januar 2016 er lokal godkjenning opphevet. Samtidig er sentral godkjenning styrket med nye seriøsitetskrav. Nye energikrav og forenklinger ved tiltak i eksisterende bygg er også blant endringene som trer i kraft fra nyttår. Det er gjort endringer i både byggesaksforskriften (SAK) og byggteknisk forskrift (TEK) med tilhørende veiledninger.

Les mer om endringene her

shutterstock_147780710 (small)