Advokat Bårdlund oppnevnt i lovutvalget for Familierett, arv og skifte

Advokatforeningens hovedstyre har oppnevnt advokat Roar Bårdlund som medlem av lovutvalget for Familierett, arv og skifte. Funksjonstiden er tre år, jf. Retningslinjer for Advokatforeningens lovutvalg § 3, tredje avsnitt.

Lovutvalgene består av medlemmer med særlige kunnskaper innenfor det enkelte utvalgs fagfelt. Utvalgene følger med i lovgivningsarbeidet, og kommer med råd og svarer på pressehenvendelser innenfor sitt fagområde. Med fokus på rettsikkerhet og kvalitet i lovgivningen leverer Advokatforeningens lovutvalg ca. 80 høringsuttalelser hvert år.

Les lovutvalgets høringsuttalelser her >

Roar Bårdlund